OS2MO 2.0 — MedarbejderOrganisation

Dette er den fuldstændige dokumentation til OS2MO 2.0 — MedarbejderOrganisation. Dokumentation af andre relaterede systemer kan findes her:

MORa er en webapplikation til håndtering af et medarbejder- og organisationshierarki. Systemet sætter brugerne i stand til at navigere rundt i eksempelvis organisationshierarkiet, indhente relevante informationer om de forskellige organisationsenheder samt at redigere de data, der er tilknyttet de forskellige enheder.

Navnet MORa er en sammentrækning af MO og LoRa og refererer til hhv. OS2MO og den Lokale Rammearkitektur. Nedenstående figur viser et typisk eksempel på en side i systemet brugerflade:

_images/os2mo-1280.png

Indholdet er opdelt i følgende sektioner:

Indekser og tabeller